Hizmetlerimiz

İtibarlı olmak mı istiyoruz yoksa itibarlı görünmek mi?

İtibar Yönetimi Performans Araştırmaları

İtibar Yönetimi Performans Araştırmaları

Şirketin / Sektörlerin tüm paydaşları nezdinde «Kurumsal itibar» performansının ölçümlenmesini sağlar. Pre-RepMan ve Post-RepMan süreçleri ile aksiyona dayalı çözümler sunar.
İtibar Yönetimi Takip Araştırmaları

İtibar Yönetimi Takip Araştırmaları

Şirketlerin ana paydaşları nezdinde «Kurumsal itibar» performansının düzenli olarak takip edilmesini sağlar.
Kurumsal Sorumluluk Araştırmaları

Kurumsal Sorumluluk Araştırmaları

Sosyal raporlama yapan ve sürdürülebilirlik stratejileri
İtibar Riskleri Araştırmaları

İtibar Riskleri Araştırmaları

EFQM – Raporlama Araştırmaları

EFQM – Raporlama Araştırmaları

* Müşteri Memnuniyeti
* Çalışan Memnuniyeti
* Toplum Algısı
Çalışan Araştırmaları

Çalışan Araştırmaları

Mevcut ve potansiyel çalışanlar nezdinde güçlü bir «Çalışan Markası» oluşturmak için gerekli stratejik bulguların belirlenmesini sağlar
Kurumsal Marka Stratejileri ve Yönetimi

Kurumsal Marka Stratejileri ve Yönetimi

Kurumsal Değerler ve Kurum Kimliği Araştırmaları

Kurumsal Değerler ve Kurum Kimliği Araştırmaları

 • Novartis Türkiye

  “İtibarı yönetmek günümüzde şirketlerin stratejik hedeflerinin en başında geliyor. İtibarı yönetebilmek için paydaşları ve beklentilerini çok iyi anlamak ve paydasları işimize entegre etmemiz gerekiyor. RepMan İtibar Yönetimi modeli bunun için açık bir yol haritası sunuyor. Bu modeli kullanarak ilaç gibi itibarın her an gündemde olduğu bir sektörde paydaşlarımızın beklentilerini daha iyi anlamak, itibar risklerini belirlemek, hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar hayata geçirme imkanı buldum. Model kapsamında da itibar alanındaki gelişmeyi yıl yıl ölçme şansım oldu. İletişim çalışmalarımıza buna göre yön verdik.

  RepMan ayrıca çevrim içi platformu ve her yıl alanının önde gelen konuşmacılarını dahil ettiği RepMan Forum ile itibar yönetimi hakkındaki bilgilerimizi pekiştiriyor.

  Arzum Üstün
  Country Communications & Patient Relations Director

 • Allianz Türkiye

  “ZENNA Danışmanlık sadece hızlı ve kurumun ihtiyaçlarına yönelik stratejik çözümler sunmakla kalmıyor. ZENNA Danışmanlığın sunduğu en önemli değerlerden biri araştırma sonuçlarının analizi ve yorumlanmasında ortaya çıkıyor. Uzmanlıkları ve deneyimleri sayesinde etkin raporlama teknikleri sunarak araştırma bulgularının kurum ve sektör bazında tüm seviyede yöneticilere içgörü sunmasını sağlayabiliyorlar. ”

  Pırıl Kadıbeşegil Yaşar
  Sürdürülebilirlik İletişimi Yöneticisi