Biz Kimiz

Zenna Danışmanlık > Biz Kimiz

İtibarımızı yönetmekten daha önemli bir işimiz var mı?

Biz Kimiz

1990’lı yıllarda itibar yönetimi ile başlayan farklılaşma stratejileri 2000’li yıllarda şirketlerin kurumsal marka stratejilerine dönüştü. Rekabetin ana parametrelerinden biri haline gelen bu gelişim bir yandan; tüketicilerin ürün ve hizmetleri tercih etme, satın alma, tavsiye etme gibi davranışlarına yansırken, diğer yandan, yatırımcıların, çalışanların, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın, regülatörlerin ve diğer paydaşların kanaatlerini etkileyen ana girdileri haline dönüştü. Günümüzde yöneticilerin Ana Performans Göstergelerine kadar indirgenen bu gelişim şüphesiz arkasında uluslararası alanda geçerliliği olan, referans kabul edilen,  akademik dünyanın araştırmalarına konu olan, bilimsel ve stratejik kurguya dayalı RepMan gibi araştırmalara olan gereksinimi ortaya çıkardı.

Nuran Aksu, ülkemizde itibar yönetimi ve araştırmaları konusunda 20 yıllık birikimi ve referansları ile şimdi kurumların konuyla ilgili stratejik çalışmalarına hizmet üretmek amacıyla “ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Danışmanlığı Şirketi”’ni kurdu.

Ülkemizdeki ilk itibar yönetimi araştırma modeli RepMan’in kullanım hakkını da alan “ZENNA” bu alanda ülkemizdeki en önemli isimlerden Salim Kadıbeşegil ile stratejik ortaklık kapsamında ; RepMan İtibar araştırmaları RepMan CORE sürdürülebilirlik stratejileri RISKY İtibar riskleri Çalışan mutluluğu indeksi Kurumsal marka stratejileri ve yönetimi başlıklarında araştırmalara dayalı stratejik destek vermektedir.

NOVARTIS TURKİYE
Arzum Üstün
Country CommunIcatIons & PatIent RelatIons DIrector

İtibarı yönetmek günümüzde şirketlerin stratejik hedeflerinin en başında geliyor. İtibarı yönetebilmek için paydaşları ve beklentilerini çok iyi anlamak ve paydasları işimize entegre etmemiz gerekiyor. RepMan İtibar Yönetimi modeli bunun için açık bir yol haritası sunuyor. Bu modeli kullanarak ilaç gibi itibarın her an gündemde olduğu bir sektörde paydaşlarımızın beklentilerini daha iyi anlamak, itibar risklerini belirlemek, hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar hayata geçirme imkanı buldum. Model kapsamında da itibar alanındaki gelişmeyi yıl yıl ölçme şansım oldu. İletişim çalışmalarımıza buna göre yön verdik.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma​​k, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile hızlı, kaliteli ve müşteriye özel araştırma çözümleri üretmek.

Esaslarımız aşağıdaki gibidir:

Müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, müşteri odaklı, yenilikçi, kaliteli ve yaratıcı araştırma çözümleri geliştirmek ve desteklemek

Süreçlerimizi uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda yapılandırarak, verimliliği en üst düzeye taşıyacak araç ve teknolojiler ile destekleyerek hizmet vermek

Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek, sürekli iyileştirmeye girdi sağlamak

Müşterilerimizin gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti en üst düzeyde tutan bir yönetim yaklaşımı sergilemek

Çalışanlarının parçası olmaktan gurur duyduğu bir şirket olmak

Dünya standartlarında araştırma modelleri yaratarak sektöre öncülük etmek

Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle karşılıklı fayda ilişkileri kurmak ve sürdürmek

İtibarlı olmak mı istiyoruz yoksa itibarlı görünmek mi?

Sertifikalarımız

   

Üyeliklerimiz