İtibar ve İşveren Markası İlişkisi

Zenna Danışmanlık > Makaleler > Makale > İtibar ve İşveren Markası İlişkisi

İtibar ve İşveren Markası İlişkisi

  • admin
  • Makale
  • Yorum yapılmamış

Henüz Yolun Başındayız; “Türkiye Şirketler İtibar Yönetimi Performansı 65,6”

Dünyada da Türkiye’de de gerçekleştirilen tüm araştırmalar ve analizler sonrası itibar yönetimi performansı yorumlamalarında skor aralıklarının çok farklı anlamlara geldiği ortaya çıkmıştır.

Bu analizlere göre itibar yönetiminde performansın başarılı olduğunu söyleyebilmek için skorun 70 ve üzeri aralıklarda konumlanması gerekmektedir.

Türkiye’de 18 yaş ve üzeri dijital halk geneli nezdinde 9.649 kişiyle, 12 sektör 112 şirketin sorgulandığı RepMan İtibar Yönetimi Performansı Türkiye Araştırması’na göre şirketlerin 2017 senesinde elde ettiği skor 65,6.

65-70 arasında elde edilen skorlar algının pozitif anlamda güçlenmeye başladığı ancak henüz yeterli olunmadığı anlamına gelmektedir.


Her ne kadar Türkiye şirketler itibar yönetimi performansı potansiyel oluşturan güce gelmiş görünse de güçlü itibar yönetimi performansı gösteren şirket oranı %25’tir.

Şirketlerin en zayıf olduğu itibar yönetimi ana performans alanlarının başında ise kurumsal sosyal sorumluluk, duygusal bağlılık kurabilme ve işveren markası performansları gelmekte.

Değerlendirmeye giren 112 şirketten sadece 6’sı işveren markası ile fark yaratabiliyor. En başarılı itibar yönetimi performans alanları ise “tanınma ve finansal sağlamlık” alanlarında görülüyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk performansının takdir edilip, samimi bulunmasının ve duygusal bağ kurmanın çok zor olduğu düşünüldüğünde, 65.6 olan Türkiye şirketler itibar yönetimi performans ortalamasının 70 puana doğru yükselmesi için en hızlı askiyon alınabilecek performans alanı “işveren markası” olarak ortaya çıkmaktadır.

2 Kişiden Biri Maaşı Aynı Olsa Dahi Daha İtibarlı Bir Şirkette Çalışmak İçin Mevcut İşinden Ayrılabileceğini Belirtiyor

ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından Mart 2018 tarihinde,18 yaş ve üzeri, Türkiye dijital dünya halk geneli nezdinde 1.200 kişiyle gerçekleştirilen bir diğer araştırma sonucuna göre ise;

  • 2 kişiden biri maaşı aynı olsa dahi daha itibarlı bir şirkette çalışmak için mevcut işinden ayrılabileceğini belirtiyor
  • 10 kişiden dördü işsiz olsa da itibarı düşük bir şirkette çalışmayı düşünmeyeceğini belirtiyor
  • 10 kişiden üçü itibarı yüksek bir şirkette çalışmayı maaşı daha düşük olmasına rağmen tercih edebileceğini belirtiyor

Ekonominin zorda olduğu, işsiz kalmanın herkesi çok korkuttuğu böyle bir dönemde bile insanların maaşı daha düşük olsa dahi itibarlı şirketleri tercih etmesi “itibarın” ne kadar önemli ne kadar hayati bir kavram olduğunu gösteriyor.

Ve daha önemlisi işveren markası yaratmanın sadece itibarı güçlendirmekle kalmayacağını çalışanlar tarafından da ilk sırada tercih edilerek İnsan Kaynakları gücü de oluşturulabileceğini göstermektedir.

İşveren Markası Yaratmak İçin; “Çalışana değer ver, haklarını koru, gelişimlerini destekle”

30’un üzerinde sektörden, yönetici pozisyonunda 615 iş dünyası profesyonelinin işveren markası ile ilgili görüşleri incelendiği bir başka araştırma sonucuna göre ise; yöneticilerin gündeminde işveren markasının çok önemli olduğu ve öncelikli konuların başında geldiği görülmektedir.

İş dünyası profesyonellerinin işveren markası alanında yönetmeleri gerektiğini düşündükleri en önemli konu %73 gibi çok güçlü bir skorla; “Çalışanlarına değer vermesi, haklarını koruması, gelişimlerini desteklemesi” şeklinde belirtilmektedir. Bu konuyu;

  • Kurumsal değerlerin, şirket politikaları ve süreçlerin içinde yer aldığını kontrol etmesi
  • Gelecek vaat eden, güven veren ve başarılı yöneticilere sahip olması
  • Çalışanları ile iletişime açık ve geri bildirim odaklı olması

takip etmektedir.

Araştırmalar ile ilgili daha fazla detay bilgi almak isterseniz nuranaksu@zennadanismanlik.com ya da www.zennadanismanlik.com

Yazar: admin