Zenna Danışmanlık > Business > İletişim Yönetimi

İletişim Yönetimi

Markalar tarafından yapılan iletişimin ve mesajların ilgili kitle nezdinde nasıl algılandığının ve etkinliğinin ölçümlenmesini sağlar.