Business

placeholder

Yeni Ürün / Lansman Araştırmaları

Business

Tüketiciler nezdinde pazar durumu tespiti, kullanıcı bariyerleri ve gelişim alanlarını görmeyi sağlar.

placeholder

Conjoint (Ürün-Fiyat Optimizasyonu)

Business

Tüketicilerin satın alma tercihlerini ürünün fiyat/fayda ölçeğinde analiz ederek, markanın elde edebileceği potansiyel pazar payının hesaplanmasını sağlar.

placeholder

RepMan – Kurumsal İtibar Yönetimi

Business

Şirketin / Sektörlerin tüm paydaşları nezdinde «Kurumsal itibar» performansının ölçümlenmesini sağlar. Pre ve Post süreçleri ile aksiyona dayalı çözümler sunar

placeholder

Marka Konumlandırma – Pazar Potansiyeli

Business

Markanın bulunduğu pazarda veya yeni pazarlarda öne çıkan özelliklerini tespit eder ve rekabet analizi ile değerlendirilmesini sağlar.

placeholder

Memnuniyet Araştırmaları

Business

Markanın ilgili hedef kitle nezdindeki genel algısını ve iş süreçlerinden memnuniyeti ölçerek, güçlü ve gelişim alanlarının tespit edilmesini sağlar.

placeholder

Kriz Yönetimi

Business

Yaşanan krizlerin (marka özelinde veya genel) markaya olan etkisini ölçerek, iş sonuçları ile ilişkilendirilmesini sağlar.

placeholder

Reklam Testleri

Business

Markalar tarafından yapılan reklamın pre ve post ölçümlerle ilgili kitle nezdinde nasıl algılandığının ve etkinliğinin ölçümlenmesini sağlar.

placeholder

İletişim Yönetimi

Business

Markalar tarafından yapılan iletişimin ve mesajların ilgili kitle nezdinde nasıl algılandığının ve etkinliğinin ölçümlenmesini sağlar.